Η λειτουργία Fusion/PIP (Picture in Picture)

Δημοσιεύτηκε από admingk 04/09/2012 0 Σχόλια

Σχεδόν όλα πλέον τα μοντέλα θερμικής κάμερας, διαθέτουν και μια λειτουργία σύνθεσης/σύζευξης της θερμικής εικόνας με την αντίστοιχη κανονική οπτική φωτογραφία.

Αυτό γίνεται για να εντοπίζουμε πιο εύκολα το αντικείμενο και τον χώρο που πραγματικά βρίσκεται, διότι μόνο από την θερμική εικόνα με τα τεχνητά "θερμικά" χρώματα που περιέχει, είναι δύσκολο να καταλάβουμε που ακριβώς βρίσκεται το σημείο που μας ενδιαφέρει.

Για παράδειγμα ένας τοίχος μπορεί να μας φαίνεται ομοιόμορφος με ένα χρώμα όταν τον κοιτάμε με γυμνό μάτι, ενώ η θερμική φωτογραφία του μπορεί να τον απεικονίζει με πολλά χρώματα τα οποία θα δημιουργούν διάφορα σχήματα ανάλογα με το πρόβλημα ή τα υλικά που βρίσκονται μέσα του.

 

Η λειτουργία αυτή συνήθως ονομάζεται Fusion ή Picture In Picture (PIP). Για την ακρίβεια, η ΡΙΡ είναι μια εκδοχή της Fusion. Η λειτουργία Fusion είναι πιο προηγμένη και εδώ χρειάζεται προσοχή από τον αγοραστή γιατί κάποιοι κατασκευαστές υποστηρίζουν ότι προσφέρουν την λειτουργία Fusion, αλλά είναι μια απλή PIP. Στη φωτογραφία 1 βλέπετε ένα παράδειγμα της λειτουργίας Fusion, ενώ στη φωτογραφία 2 ένα παράδειγμα της ΡΙΡ.

Στη λειτουργία Fusion απεικονίζονται με "θερμικά" χρώματα μέσα σε μια κανονική οπτική εικόνα, μόνο εκείνα τα μέρη τα οποία πληρούν κάποια προρυθμισμένα όρια θερμοκρασιών. Οι δυνατότητες ρύθμισης των ορίων αυτών είναι: 1) πάνω από, 2) κάτω από και 3) μεταξύ δύο τιμών.

Στην λειτουργία Picture In Picture, η θερμική εικόνα καταλαμβάνει ένα μικρότερο χώρο μέσα στην κανονική οπτική και μάλιστα ένα τετράγωνο πλαίσιο πικοίλου μεγέθους, όπου εκεί μέσα υπάρχουν μόνο τα "θερμικά" χρώματα. Συνήθως, για να διευκολύνεται το ανθρώπινο μάτι και να μην παραπλανάται από τα κανονικά χρώματα των ακτικειμένων, η οπτική εικόνα προτιμάται να είναι ασπρόμαυρη.

                                                                                                                                                          

Loading...
Loading...