Νέα λειτουργία ασύρματης επικοινωνίας για τις Θερμικές Κάμερες FLIR

Δημοσιεύτηκε από admingk 04/09/2012 0 Σχόλια

 

Η πρωτοπόρος εταιρεία στον χώρο των θερμογραφικών καμερών FLIR, για μια ακόμη φορά πρωτοπορεί με την ενσωμάτωση μιας νέας λειτουργίας στα μοντέλα i/b60, T/B250 και άνω. Η νέα αυτή λειτουργία ονομάζεται Meterlink και δίνει την δυνατότητα της ασύρματης επικοινωνίας της θερμικής κάμερας με άλλες συσκευές bluetooth με σκοπό την ανταλλαγή δεδομένων.

 

 

 

 

 

 

Έτσι, δίνεται η δυνατότητα να εμφανιστούν και να καταγραφούν στην οθόνη της κάμερας τα δεδομένα θερμοκρασίας, υγρασίας, κτλ. από έναν άλλο μετρητή που υποστηρίζει την αντίστοιχη λειτουργία. Επίσης, μπορεί η κάμερα να επικοινωνήσει με ένα bluetooth handsfree με σκοπό την ηχογράφηση φωνητικών σημειώσεων μαζί με κάθε αποθηκευμένη θερμική φωτογραφία.

H λειτουργία Meterlink είναι πολύ χρήσιμη διότι μπορεί ο χρήστης να κρατήσει χρήσιμες σημειώσεις σε κάθε χώρο που ελέγχει, πράγμα που διευκολύνει πολύ στην σωστή επεξεργασία και οργάνωση των μετρήσεών του. Επίσης μπορεί να χρησιμεύσει στην τεκμηρίωση των θερμοκρασιακών συνθηκών που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια μιας ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων. Τέλος τεκμηριώνει την ύπαρξη υγρασίας ή ελλιπούς μόνωσης σε συνδυασμό με την λειτουργία ανίχνευσης συντελεστή μόνωσης και ανίχνευσης υγροποίησης που διαθέτουν όλα τα μοντέλα της σειράς b.

Η εταιρεία Extech του ομίλου της FLIR, έχει ήδη μοντέλα μετρητών που υποστηρίζουν την λειτουργία Meterlink:

To μοντέλo ΜΟ297 το οποίο έχει 8 μετρητές σε μια συσκευή! Μετράει θερμοκρασία αέρα, θερμοκρασία υλικού (laser), υγρασία αέρα, υγρασία υλικού, σημείο υγροποίησης,  κτλ.

Το μοντέλο EX845 το οποίο είναι ένα πολύμετρο με αμπεροτσιμπίδα.

Οι κάτοχοι των παλαιότερων εκδόσεων των μοντέλων i/b60, T/B250, και άνω, μπορούν να έρχονται σε επικοινωνία με την εταιρεία μας για την αναβάθμιση των μοντέλων τους στη λειτουργία Meterlink.

 

Loading...
Loading...