ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α. ΖΗΝΕΛΗΣ

Δημοσιεύτηκε από admingk 05/09/2012 0 Σχόλια

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α ΖΗΝΕΛΗΣ MD, BA.
Τ. Fellow Νοσοκομείου ShadysideUSA. Τ. Attending Νοσοκομείου WesternPenn, USA. Παθολογία, Γαστρεντερολογία, Ηπατολογία. BA Πολιτειακού Πανεπιστήμιου Καλιφόρνιας, ΗΠΑ. Μέλος ΔΣ Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αύξηση της ανησυχίας σχετικά με τις πιθανές βλάβες της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κινητής τηλεφωνίας στον ανθρώπινο οργανισμό, π.χ. η Βρε­τανική Επιτροπή Ακτινοπροστασίαςτο έτος 2004 προειδοποίηοε γιο την μη χρήση των κινητών οπό το παιδιά εκτός ιδιαιτέρων περιπτώσεων1. Ακολούθησε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αυστρίας1 τον περασμένο Αύγουστο 2005 όπου έδωσε τις εξής οδηγίες:

1) Παιδιά κάτω των 16 ετών να μην χρησιμοποιούν κινητά.
2) Να χρησιμοποιούνται κινητά σε επείγουσες κατα­στάσεις και γιο λίγο χρονικό διάστημα.

Αυτή η ανησυχία κορυφώθηκε μετά από την Ευρωπαϊκή μελέτη REFLEX(επτά ευρωπαϊκών χωρών και 12 εργαστηρίων) για βλάβη στο DNA. Επίσης πλη­θαίνουν οι αναφορές για πιθανές βλάβες από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κεραιών κινητής τηλεφω­νίας στους κατοίκους των γύρω περιοχών όπως στην Ισπανία,ΓαλλΙα, Γερμανια, κ.λ.π.

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

Όπως είναι γνωστό το σημερινά «άρια ασφαλείας» γιο το κοινό στην Ελλάδα είναι 720 μw/cm^2 (νια συχνότητα 1800ΜΗ2). Τα οποία δεν θα έπρεπε να λέγονται «όρια ασφαλείας» διότι στο αγγλικό κείμενο η λέξη είναι exposure η οποία μεταφράζεται ως έκθεση κι όχι ασφάλεια. Αυτά τα όρια προστατεύουν το κοινό μόνο από τις βλάβες που δημιουργούνται οπό τον θερμικό μηχανισμό δηλαδή έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας των ιστών οπό την ακτινοβολία με αποτέλεσμα κυτταρικές βλάβες). Δεν προστατεύουν το κοινό από τις βλάβες που δημιουργούνται από τον μη-θερμικό μηχανισμό(δηλαδή χωρίς να αυξηθεί η θερμοκρασία του σώματος έχουμε βλάβες). Aυτό μας το επιβεβαιώνει η ίδια η, επιτροπή που δημιούργησε αυτάτα όρια και μας λέει ότι αυτές οι οδηγίες καλύπτουν μόνο βραχυπρόθεσμες βλάβες όπως:
(1) Ενεργοποίηση του νευρικού και μυϊκού ιστού, (2) Εγκαύ­ματα και (3) Αύξηση της θερμόκρασίας.

Η κεραίες εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Αυτή η ακτινοβολία στην γύρω περιοχή είναι στο υψηλότερα επίπεδα, σε απόσταση μέχρι περίπου 200-300 μέτρα οπό την κεραία), κατόπιν μειώνεται όσο αυξάνεται η απόσταση π.χ.:

Ο σκοπός λοιπόν της απομάκρυνσης της κεραίας είναι να μην δέχονται τα παιδιά και οι κάτοικοι αυτή την αυξημένη δόση ακτινοβολίας που υπάρχει έως τα 300μετρα, διότι το παιδιά:

(1) απορροφούν μεγαλύ­τερη δόση από τους ενηλίκους,
(2) έχουν αυξημένο ρυθμό πολλαπλασιασμού των κυττάρων ώστε μεγα­λύτερη πιθανότητα βλάβης,
(3) έχουν λεπτότερο κρανίο και οι μελέτες δείχνουν μεγαλύτερη απορρόφηση ακτινοβολίας,
(4) δεν έχει ωριμάσει το ανοσοποιητικό τους σύστημα,
(5) έχουν σταδιακή ωρίμανση του κεντρικού νευρικού συστήματος π.χ. έχουμε δια­φορετικό στάδιο ωρίμανσης του Εγκεφάλου σε ένα νεογέννητο, έξι ετών και 14 ετών.” Tο πόση ακτινοβολία δέχεται κάποιος γύρω οπό την κεραία εκτός από την μέτρηση υπολογίζεται και με την εξής εξίσωση:

NPtx
S= 10(G-L) /10 + αντανακλάσεις
4πd2

S: Πυκνότητα ισχύος της ακτινοβολίας που δέχεται κάποιος γύρω από μια κεραία.
Ν: Αριθμός πομπών.
Ptx: Ολική ισχύ ακτινοβολίας προς την κεραία.
G: Κέρδος της κεραίας.
d: Απόσταση από την κεραία.
L: Απώλεια,
π: 3.14

Βλάβες από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Η κινητή τηλεφωνία χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Μελέτες αποδεικνύουν ότι τιμές ακτινοβολίας εντός αυτόν των λεγομένων ορίων ασφαλείας μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στους ζώντας οργανι­σμούς, όπως:

1). Συμπτώματα του συνδρόμου των μικροκυμά­των (διαταραχή μνήμης, συγκέντρωσης, εξάντληση, πονοκεφάλους κλπ ιδιαίτερα σε απόσταση 50-400μέτρων ατό την κεραία), τιμή ακτι­νοβολίας έκθεσης 0,44 -0.025 μW/cm2 (δηλαδή 1636 έως 28.800 φορές κάτω από τα ελληνικό όρια ασφαλείας.

2). Κάτοικοι που έμειναν εντός των 400 μέτρων από κεραία κινητής τηλεφωνίας για 10 χρόνια παρου­σίασαν αυξημένα ποσοστά καρκίνου σε σχέση με τους κατοίκους που ζούσαν μακρύτερα των 400 μέτρων.

3). Ο Καθηγητής Goldsmith ανέφερε διαταραχές στα χρωματοσώματα, αιματολογικές βλάβες, επί­δραση στην αναπαραγωγή και αύξηση του καρκίνου, σε τιμή ακτινοβολίας έκθεσης 0,1 μW/cm2 (δηλαδή 7200 φορές κάτω από τα ελληνικά όρια ασφαλείας). Την διαταραχή στην αναπαραγωγή μας την επιβεβαιώνουν και άλλες μελέτες όπως:
1) Ο καθηγητής Μαργαρίτης και η ομάδα του (έτος 2004) από το Πανεπιστήμιο Αθηνών αναφέρει τις επιδράσεις της ακτινοβολίας κινητής τηλεφωνίας στην αναπαραγωγική ικανότητα των πειραματόζωων(μείωση αναπαραγωγής).
2) Ο καθηγητής Μάγρας και η ομάδα του από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Με τιμή ακτινοβολίας έκθεσης 0.16-1,053μW/cm2 (δηλαδή 4500-683 φορές κάτω από τα ελληνικά όρια), επιβεβαιώνουν το ίδιο πράγμα.
3) Ο Balmoni (2005) ανέφερε τα ίδια αποτελέσματα: Δηλαδή όταν οι φωλιές των πουλιών ήταν εντός 200 μέτρων από τις κεραίες, ήταν μειωμένη η αναπαραγωγή σε σύγκριση με τα πουλιά που οι φωλιές τους ήταν σε απόσταση μεγαλύτερη των 300 μέτρων από τις κεραίες. Επίσης ο ερευνητής αναφέρει μεταξύ άλλων και τις ακόλουθες βλάβες μετά από έκθεση στην ακτινοβολία:
Α) Μείωση του ρυθμού ανάπτυξης κ.λ.π. στα πουλερικά και τα ποντίκια.
Β)Αύξηση της εμβρυϊκής θνησιμότητας των πτηνών.
Γ) Επίδραση στα νεύρα του νευρικού συστή­ματος.
Δ) Διαταραχές του αιματοεγκεφαλικού φραγμού.
Ε) Άλλα ζώα μετά οπό έκθεση στην ακτινοβολία παρουσιάζουν διαταραχές στην υγεία, συμπεριφορά και ανάπτυξη.
Ζ) Ελληνική μελέτη από το πανεπιστήμιο Αθη­νών αναφέρει προοδευτική μείωση του αριθμού των γεννήσεων στους αρουραίους μετά από την έκθεση στην ακτινοβολία.
Στο συμπέρασμα ο Balmoni αναφέρει ότι δεν θα πρέπει να μένουν άτομα κοντά σε κεραία για αρκετές εκατοντάδες μέτρα. Μάλιστα μερικοί επιστήμονες προβάλλουν την άποψη ότι είμαστε ήδη μάρτυρες ενός παραδείγματος βιολογικών μεταβολών.
4) Βλάβη στον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και στα νευρικά κύτταρα.
5) Εστιακές βλάβες της ηλεκτρομαγνητικής ακτινο­βολίας στο φακό του φυσιολογικού οφθαλμού σε συνθήκες καλλιέργειας (μικροσκοπικά δεν επανήλθε ο φακός του οφθαλμού στο φυσιολογικό).
6) Βλάβες σε δέρμα και οφθαλμό(μελανώματα).
Ο Stang και οι συνεργάτες του οπό την Γερμανία
ανακοίνωσαν την πρώτη μελέτη η οποία περιγράφει την σχέση μεταξύ έκθεσης σε ακτινοβολία ραδιοσυ­χνοτήτων και οφθαλμικού καρκίνου (μελάνωμα).
Οι Hallberg O. και Johansson Ο, από την Σουηδία ανακοίνωσαν ότι δημιουργείται μια διαταραχή του διορθωτικού μηχανισμού από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ώστε να ενισχύει την καρκινογενετική επίδρα­ση της UV ακτινοβολίας με αποτέλεσμα κυτταρική βλάβη και κακόηθες μελάνωμα στο δέρμα.
7) Βλάβες στο DNA όπως:
Ο Lai και οι συνεργάτες του ανακοίνωσαν την διάσπαση μονής και διπλής έλικας του DNA στα εγκεφαλικά κύτταρο των τρωκτικών μετά από οξεία έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
Ο Diem και οι συνεργάτες του (2005) ανακοίνωσαν μη θερμικές βλάβες στο DNA από την ακτινοβολία κινητής τηλεφωνίας (1800MHz) στους ανθρώπινους ινοβλάστες.
Ο Aiken και οι συνεργάτες του (2005) αναφέρουν την επίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην ακεραιότητα του DNA στους αρσενικούς ποντικούς.
Ο Mashench αναφέρει τις γονοτοξικές επιδράσεις στα χρωματοσώματα του ανθρώπου μετά από έκθε­ση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία η οποία έγινε δια μέσου του μη-θερμικού μηχανισμού. Αυτή η δια­δικασία αυξάνει τον παράγοντα κινδύνου για τον καρ­κίνο. Θα πρέπει αυτά τα στοιχεία να ληφθούν υπόψη σε μελλοντικές συστάσεις για όρια ασφαλείας.
Η Ευρωπαϊκή μελέτη REFLEX(2005) με έδρα την Γερμανία αναφέρει ότι μετά από έκθεση στην ηλεκτρο­μαγνητική ακτινοβολία κινητής τηλεφωνίας έχουμε βλάβες στο DNA ίδιες όπως και με την ιονίζουσα ακτινοβολία.

Ο Johansson από την Σουηδία ανέφερε τα εξής:
Α) Σε μελέτες που έκανεο ίδιος σε βιοψίες δέρ­ματος μετά από έκθεση στην ηλεκτρομαγνητι­κή ακτινοβολία(κινητής τηλεφωνίας και άλλες) διαπίστωσε βλάβες οι οποίες είναι ίδιες σαν αυτές που βλέπουμε μετά από έκθεση στην ιονίζουσα ακτινοβολία.
Β)Έχει παρατηρηθεί αύξηση των μελανωμάτων(καρκίνων) του δέρματος και της παιδικής λευχαιμίας λόγω αύξησης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
Γ)Είμαστε έκπληκτοι με το γεγονός ότι ο άνθρωπος έχει υποβληθεί σε ένα παγκόσμιο βιολογικό πείραμα χωρίς να το γνωρίζει.
Δ)Ο Δρ Johansson συνέχισε και ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ασφαλή όρια ακτινοβολίας ούτε για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κινητής τηλεφωνίας ούτε για άλλες μορφές ακτινοβο­λίας.

8) Βλάβες στο ανοσολογικόσύστημα. Ο Brueve αναφέρει τις ανοσολογικές διαταραχές στους κατοίκους της Latvia μετά από την έκθεση στην ακτινοβολία.
9) Αμυοτροφικήπλάγιασκλήρυνση. Ο Ahlbom αναφέρει στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ότι υπάρχει σχέση μεταξύ ακτινοβολίας, παιδικής λευχαιμίας και αμυοτροφικής πλάγιας σκλήρυνσης.
10)Όγκοι στο ακουστικά νεύρο και στον εγκέφαλο. Έχει αναφερθεί αύξηση των όγκων του ακουστικού νεύρου(νευρωμάτων) σε πολλές μελέτες όπως:
Schoemaker(2005), Hardell(2006), Hardell(2005), Kundi (2004), Lonn(2004), Hardell(2002), Hardell(2003),
Επίσης και των εγκεφαλικών όγκων στις εξής μελέτες:
Hepworth 2006 (παρατηρήθηκε μια αύξηση των όγκων (γλοιωμάτων) στην πλευρά του εγκεφάλου όπου γινόταν η χρήση κινητού),

Schuz 2006 (παρατηρήθηκε μια αύξηση του παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση των όγκων (γλοιωμάτων) σε ασθε­νείς που έκαναν χρήση κινητού περισσότερο από 10 χρόνια),
Hardell 2006 (αύξηση των όγκων (αστροκυτωμάτων) όταν γινόταν χρήση κινητού περισσότερο από 10 χρόνια),
Hardell 2004 (αύξηση των εγκεφαλικών όγκων στην πλευρά του εγκεφάλου όπου γινόταν η χρήση κινητού),
Kundi 2004 (αυξάνεται ο παράγοντας κινδύνου για καρκίνο όταν έχουμε μακροχρό­νια χρήση κινητού τηλεφώνου),
Hardell 2003 (αύξηση των όγκων (αστροκυτωμάτων) στην πλευρά του εγκεφάλου όπου γινόταν η χρήση κινητού),
Hardell 2002 (αύξηση των όγκων (αστροκυτωμάτων) στην πλευρά του εγκεφάλου όπου γινόταν η χρήση κινητού).
11) Βλάβεςστηνυγείατουκοινούκαιτουπερι­βάλλοντοςπαρατηρήθηκαν στη Latvia σε επιδημιολογική μελέτη όπως:
Α) Σημαντική αύξηση στις γενετικές βλάβες στα βοοειδή44, οι οποίες μελετήθηκαν με εξετάσεις αίματος.
Β) Παιδιά τα οποία κατοικούσαν στην περιοχή της έκθεσης είχαν αναπτύξει υπολειμματική μνήμη, προσοχή, μείωση στο χρόνο αντίδρασης και επιδράσεις στο νευρομυικό σύστημα.
12) Επίσης, μακροχρόνια παρακολούθηση στην Αμε­ρικανική Πρεσβεία στην Μόσχα, όπου η έκθεση στην ακτινοβολία ήταν στα ίδια επίπεδα με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, έδειξε μεγάλο αριθμό σοβαρών παθήσεων στους εργαζόμενους, όπως επίδραση στα χρωμοσώματα (DNA), και αύξηση των λευχαιμιών.
13) Ο Dr Hyland(2005) ανέφερε τα εξής:
Α) Διαταραχή του φυσιολογικού ρυθμού της ηλε­κτρικήςδραστηριότηταςτου εγκεφάλου όπως αποδείχθηκε με το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΕΕΓ).
Β) Διαταραχή της χημείας του εγκεφάλου ιδιαίτερα στο σύστημα της ντοπαμίνης.
Γ) Διαταραχή του ύπνουιδιαίτερα στο στάδιο REM και μείωση της ορμόνης μελατονίνης.
Δ) Αύξηση της έκφρασης της θερμικήςπρωτεΐνης (heat shock protein) στους ανθρώπους και στα ζώα.
Ε) Αύξηση των όγκων του ακουστικού νεύρου.
Ζ) Αύξηση των εγκεφαλικών όγκων (στην πλευρό χρήση κινητού).
Ε) Διαταραχές στο DNA.
Θ) Αύξηση της διαπερατότητας του αιματοεγκεφαλικού φραγμού, με αποτέλεσμα την δίοδο των τοξικών ουσιών από το αίμα στα εγκεφαλικά κύτταρα. Τελευταία μεγάλη ανη­συχία προκαλεί η νέκρωση των εγκεφαλικών κυττάρων ιδιαίτερο στα παιδιά που προκλήθη­καν λόγω βλάβης αιματοεγκεφαλικού φραγ­μού.

Μηχανισμοί βλάβης.

Υπάρχουν πολλές θεωρίες για τους μηχανισμούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη μη θερμική βιολογική βλάβη στον ζώντα οργανισμό. Όπως αναφέρει ο καθηγητής Adey από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρ­νιας (Τμήμα Νευροεπιστημών), υπάρχουν στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι οι υποδοχείς της κυτταρικής μεμβράνης δέχονται την πρώτη επίδραση στον ιστό απ ‘τα μαγνητικά πεδία. Επίσης ο Adey αναφέρει την σημασία των ελευθέρων ριζών, που η επίδραση των μαγνητικών πεδίων επηρεάζει την επαναφορά τους στην σταθερή τους κατάσταση, με αποτέλεσμα να επιδρά στο ρυθμό και την ποσότητα των προϊόντων σε μια δεδομένη χημική αντίδραση. Οι ελεύθερες ρίζες μετά δρουν σε δύο επίπεδα: Πρώτον, σαν αγγελιαφόροι και μεσολαβητές σε διαδικασίες ελέγχου των κυτταρικών λειτουργιών και δεύτερον, στην παθοφυσιολογία για ορισμένες παθήσεις(Parkinson, Alzheimer, καρκίνος κλπ.).
Ο Alasdair Philips από την Μεγάλη Βρετανία Διευθυντής του Powerwatch, αναφέρει ότι η βλάβη από την χρόνια έκθεση σε χαμηλά επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας αρχίζει πριν πολύ χρονικό διάστημα κατά τρόπο που το ανοσολογικό σύστημα δεν την αναγνωρίζει. Μετά όμως από μία αθροισμένη βλάβη που έχει δημιουργηθεί, η διόρθωση έχει αρχίσει αλλά υπάρχει αρκετή βλάβη και ο μηχανισμός διόρθωσης δεν είναι επαρκής.
Ο Dr. Jeffrey Hand από την Μεγάλη Βρετανία (Νοσοκομείο Hammersmith) παρατηρεί ότι τα μαγνητικό πεδίο ίσως δημιουργούν βιολογικές βλάβες, διότι δημιουργούν πεδίο εντός του σώματος.
Ο V. Ν. Binhi οπό την Ακαδημία επιστημών της Μόσχας και ο Μ. Fillion-Robin, αναφέρουν ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατατάσσει την ηλε­κτρομαγνητική ακτινοβολία σε επαγγελματικούς χώρους και κατοικημένες περιοχές ως επιβαρυντικό στοιχείο για τους ανθρώπους. Επίσης, άτομα που εκτίθενται στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε επαγγελματικούς χώρους και κατοικημένες περιοχές είναι ευάλωτα στις μη θερμικές βιολογικές βλάβες, με τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία τους.
Ο P. Greinger από το Πανεπιστήμιο Bristol αναφέρει ότι μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ έκθεσης στην ακτινοβολία και εμφάνισης των καρκινογεννετικών αποτελεσμάτων και των κλινικών εκδη&l

Loading...
Loading...