Οι διαφορές ανάμεσα στο FLIR Tools και το FLIR Tools+

Δημοσιεύτηκε από admingk 21/02/2014 0 Σχόλια

To λογισμικό FLIR Tools είναι ένα δωρεάν λογισμικό που συνοδεύει κάθε θερμογραφική κάμερα της FLIR και με αυτό μπορεί ο χειριστής να οργανώσει τις εικόνες και τα βίντεο που έχει τραβήξει με την κάμερα, να κάνει επιπλέον μετρήσεις καθώς και να δημιουργήσει μια επαγγελματική έκθεση για τον πελάτη του.

To λογισμικό FLIR Tools+ είναι έχει περισσότερες λειτουργίες και διατίθεται σε πολύ χαμηλή τιμή. Πιο αναλυτικά, διαφέρει από το απλό FLIR Tools στα παρακάτω:

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Flir Tools

Flir Tools+

Εισαγωγή και ομαδοποίηση εικόνων μέσω USB

Δημιουργία θερμικών/οπτικών εικόνων χειροκίνητα

 

Μέτρηση θερμοκρασιών με σημεία, περιοχές, γραμμές και ισοθερμικές

Μέτρηση διαφοράς θερμοκρασιών (DeltaT)

Ρύθμιση παραμέτρων αντικειμένου

Παρουσίαση ζωντανής εικόνας

Αποθήκευση θερμικών εικόνων από την ζωντανή εικόνα

Καταγραφή σε video μιας ακολουθίας εικόνων (SEQ)

 

Αναπαραγωγη μιας καταγεγραμμένης ακολουθίας εικόνων

 

Εξαγωγή μιας ακολουθίας εικόνων σε AVI

 

Δημιουργία χρονικής μέτρησης

√ (ζωντανή εικόνα μόνο)

√ (ζωντανή εικόνα ή καταγεγραμμένη ακολουθία)

Εξαγωγή μετρήσεων σε Excel

Εξαγωγή μιας εικόνας σε CSV μορφή

Δημιουργία Πανοραμικής εικόνας

 

Δημιουργία έκθεσης σε PDF μορφή

Δημιουργία έκθεσης σε μορφή Microsoft Word

 

Δημιουργία προσχεδίων για την κάμερα

Προσθήκη/αλλάγή σημειώσεων κειμένου και περιγραφής εικόνων

Αναπαραγωγή εγγεγραμμένων ακουστικών σχολίων


Σημείωση 1: Η εισαγωγή εικόνων μέσω USB είναι δυνατή μόνο με κάμερες που συνέονται στο PC σαν συσκευές Mass Storage Device.
Σημείωση 2: Η ζωντανή εικόνα και η καταγραφή απαιτεί μια κάμερα συμβατή με USB Video, Ethernet, ή Firewire.

Loading...
Loading...